<

  @-}--  :-(  @-}--   :-(  @-}--  =-O  @-}--  :-[  @-}-- 

JAG ÄR TRÖTT PÅ ATT TORKA BAJS !! !! !!😫😝
🎶💕🎶
Nora har snart jobbat ett år i Äldrevården, hon fick anställning 
nästan omgående efter hon tagit sin undersköterska examen. Nora har alltid velat jobba med äldre och kände sig nöjd och glad att fått anställningen här på Bergets Äldre Boende och trivdes mycket bra. Dock, den sista månaden har hon märkt en viss förändring, det är inte riktigt samma anda bland kollegorna. Arbetspassen känns tyngre, Nora tycker inte det är så farligt, däremot de som inte hade långt kvar till pensionen de klagade ofta över smärtan i kroppen. När en vårdtagare behövde hjälp, men inte själv kan hjälpa till, blir det tungt lyft för personalen, även om hjälpmedel användes och man får ett handtag av en kollega. 
De tunga lyften påverkar rygg, axlar, armar och knän. För varje lyft och liknande moment påverkas de utsatta ställen för slit skador, olyckor händer också, som ganska snart blev ett tillstånd och ett minne blott. Som på alla jobb dyker det upp tillfällen när man hade behövt extra personal, fast oftast går det inte att ordna. 
Ger man sig några minuter och tänker igenom dagen som varit besvärlig på många sätt, kommer man snart till insikt, att några extra händer, hade underlättat just vid de tunga lyft, man gör flera gånger varje dag. Berätta för ansvarig chef varför det hade varit till hjälp, hur det kunde minska sjukfrånvaron och skydda personalen från att fara illa. fortsättning följer 🎶🌺🎶

Vården sett med unga ögon,🌺

                                                @-}--  =-O  @-}--  >:o  @-}--  :-\  @-}-- 


Under ett tag framåt kommer Nora att berätta hur hon upplever sin tid på ett Äldreboende med dygnet runt bemanning. Ungefär som dagens undersköterskor har det, hoppas ni kommer att gilla Nora som är min fantasi figur i denna berättelse.  <3  <3  <3  <3  <3  <3  <3